Na een gedegen voortraject van studie, meerdere langlopende pilots en het anticiperen op gebruikservaringen, wordt de LevelLog al breed ingezet. Meerdere organisaties w.o. gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, maken inmiddels dankbaar gebruik van de voordelen die dit meetsysteem biedt. De LevelLog kan solo worden opgesteld maar ook fungeren binnen een meetnet: hiermee is de beheerder in staat om de ondergrondse waterhuishouding in een bepaald gebied langdurig te monitoren. Daarmee ontstaat er een uiterst betrouwbare database op basis waarvan er besloten kan worden tot het nemen van beheersmaatregelen. Nu de LevelLog meer en meer ingeburgerd raakt in de waterwereld werd het tijd om de promotie en marketing in een ander jasje te steken. De oorspronkelijke presentatie klopte weliswaar maar de uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden, de aangepaste handleidingen en het toevoegen van de optie ’telemetrie-module’ vroegen om een nòg transparantere uitleg van het systeem en het meetprincipe. Dat moment is aangegrepen om onze website en de lay-out daarvan aan te passen. Uitdaging daarbij was om de materie in één oogopslag over te brengen aan de lezer. Maar, enkel een digitale presentatie volstaat niet om dit mooie product succesvol naar de markt te brengen. Uitleg, training-on-the-job, installatieadvies, tips & tricks….. Daarin kunnen wij de doelgroepen van dienst zijn en hun op maat bedienen. De specialisten die het LevelLog-concept zo breed mogelijk uitrollen, beschikken over de specifieke kennis en achtergrondinformatie én hebben de competenties om uitgebreid en goed te informeren. Zij bewegen zich vrij in de waterwereld en voorzien vele partijen van informatie. U kunt ze dus zomaar tegen het lijf lopen.

Geschreven door