Speciaal voor IAMS – producent van honden- en kattenvoer – ontwikkelde Suurmond een doseerunit waarmee het bedrijf in een continu proces nauwkeurig kleine hoeveelheden suikersiroop kan toevoegen aan zijn diervoeders. De suurDOS® Quadruple. Met deze totaaloplossing, waarin onder meer MAAG tandwielpompen zijn toegepast, kan het bedrijf sneller, hygiënischer en nauwkeuriger produceren. Katten- en hondenvoer wordt in vele verschillende samenstellingen geproduceerd; afhankelijk van het soort dier en zijn behoeften. Hiervoor zijn uiteenlopende additieven beschikbaar die een specifieke voersoort bepaalde eigenschappen meegeven, zodat het bijvoorbeeld langer houdbaar is, extra voeding bevat voor jonge en zieke dieren of juist extra mineralen of vitaminen voor oudere dieren. Suikersiroop Eén van de additieven die IAMS toevoegt is een suikersiroop. Voorheen produceerde het bedrijf deze siroop zelf door poeder in oplossing te brengen. Vanwege het arbeidsintensieve karakter is besloten over te stappen op kant-en-klare siroop. Deze wordt aangevoerd in grote, verwarmde tankwagens en verpompt naar verwarmde silo’s. Vanuit deze silo’s wordt de suikersiroop naar het productieproces van het honden- en kattenvoer gebracht en hier in een continu proces nauwkeurig gedoseerd. Om dit doseerproces optimaal en met de gewenste nauwkeurigheid te laten verlopen, ontwikkelde Suurmond voor de vier productielijnen het suurDOS® Quadruple systeem. suurDOS® staat hierbij voor ‘doseersysteem van Suurmond’ terwijl Quadruple direct verwijst naar het feit dat de unit vier productielijnen gelijktijdig bedient. Opbouw De suurDOS® Quadruple is opgebouwd uit een viertal MAAG tandwielpompen die individueel worden geregeld. De hoeveelheid af te geven siroop wordt bepaald door de hoofdbesturing die zijn commando’s baseert op het recept (setpoint) in combinatie met de data afkomstig van massaflowmeters. Hierbij worden de toerentallen van de pompen net zolang geregeld tot de gewenste volumestromen zijn bereikt. Naast een hoge nauwkeurigheid is tevens de volle aandacht besteed aan de hygiënische eisen. Zo zijn onder meer speciale DIN-flenzen toegepast waarvan de dichting naadloos aansluit op de leiding zodat een extreem gladde doorlaat ontstaat. Hiermee is de unit goed te reinigen conform CIP. Verder zijn speciale maatregelen genomen die voorkomen dat medewerkers abusievelijk het doseersysteem kunnen openen; een belangrijk aandachtspunt in het kader van veiligheid in combinatie met een systeem dat onder een druk van 10 bar werkt. Omdat op het moment van uitleveren nog niet duidelijk was op welke hoogte de unit zou worden ingezet, is de suurDOS® Quadruple op een onderstel geplaatst waarvan de hoogte nog is aan te passen. Technische specificaties Volumestroom : 0,17 – 1,23 l/min Vereiste nauwkeurigheid : 1% Viscositeit bij 20 °C : 4280 mPas Dichtheid bij 20 °C : 1,32 g/ml Werktemperatuur : 20 – 30 °C

Geschreven door