Doel is burgers aan te zetten duurzamer om te gaan met hun drinkwater.

Waterbesparing door zowel particulieren als bedrijven is namelijk volgens Dunea een van de maatregelen die nodig zijn om de drinkwatervoorziening aan huishoudens en bedrijven te kunnen blijven garanderen, naast het aanboren van nieuwe bronnen en uitbreiden van zuiveringen.

Nu gebruikt een inwoner gemiddeld 128 liter kraanwater per dag. Het demissionaire Kabinet had als doelstelling dit in 2035 met 20% omlaag te brengen.