Naast losse componenten levert Flowlink, vanaf nu, ook pasklare oplossingen voor doseren en mixen. Het doseersysteem is geschikt voor vloeistof-vloeistof doseringen en vloeistof-gas doseringen. Op basis van de klant specificatie kan het systeem worden ontworpen. De statische mixer is een effectieve manier om mix en reactie vraagstukken op te lossen. Verscheidene mix geometriën kunnen worden ingezet om een homogene mix te creëren. De toepassing van de verschillende mix geometrie hangt af van de toepassing en de product eigenschappen. De toestand (gas of vloeistof), de viscositeit en het Reynolds getal (stromingsgetal) zijn de belangrijkste parameters. Doseer technologie voor statische mixers vereisen een gelijkmatige en pulsatie vrije inmenging van een additief in een hoofdstroom. Aangezien statische mixers weinig tot geen terugmix eigenschappen hebben is een constante dosering vereist. De volgende aspecten dienen dan ook in ogenschouw te worden genomen: 1. Pulsaties hebben een negatieve invloed op de mix kwaliteit en dienen te worden vermeden. 2. Additieven dienen zo gelijkmatig mogelijk te worden toegevoegd aan de hoofdstroom. 3. De mix kwaliteit is ook afhankelijk van de locatie en geometrie van de injectie nozzle. 4. De additievenstroom en hoofdstroom moeten worden gemonitored. Het voorkomen van pulsatie Statische mixer hebben een zeer efficiënte radiale mix gradiënt maar een beperkte mogelijkheid om axiaal terug te mixen. Onderbrekingen in de stroming of pulsaties in de stroming van additief of hoofdstroom resulteren in tijdelijk fluctuaties in concentraties en daarmee een slechtere mix kwaliteit. Een goede regeling en het inzetten van de juiste pompen zijn cruciaal om een gelijkmatige stroming te garanderen. In samenwerking met u stellen we graag de specificaties op voor uw doseer/mix systeem. Op basis van de gegevens stellen we een systeem samen dat aan de gestelde eisen voldoet. Neem bij vragen gerust contact op.

Geschreven door