De eigenschappen van een watermolecuul bieden uitdagingen bij online metingen van vocht in processen. De fysieke eigenschappen bieden nog grotere uitdagingen als de verificatie en kalibratie van de meettechniek in het veld is gewenst of verlangd. Tijdens de Instrumentatie & Analyse Dagen op dinsdag 20 juni 2017 geeft Narge Sparages van GE Oil & Gas in zijn presentatie aan hoe de juiste validatietechnieken in het veld geïmplementeerd en beheerst kunnen worden. Met als doel om het hoogste niveau van nauwkeurigheid bij online vochtmetingen te realiseren. In de afgelopen decennia zijn steeds nieuwere meettechnieken geïntroduceerd om steeds verder te innoveren met analyses in de procesindustrie. Verbeteringen in responssnelheid, nauwkeurigheid en andere vereisten zorgden voor steeds meer toegevoegde waarde in de applicaties. Deze reeks aan verbeteringen kan nu ook gaan plaatsvinden bij kalibratie en verificatie technieken, die van nature nog nauwkeuriger moeten zijn. De spreker geeft daarbij aan dat er bij operators en engineers behoefte is om de nauwkeurigheid en juistheid van metingen zodanig zeker te valideren, dat men overtuigd is dat de instrumenten de juiste signalen bieden voor een bijsturing. Kortom: men moet kunnen vertrouwen op de apparatuur. Daarnaast is het belang van een goede vochtmeting cruciaal voor de processen. De uitkomst van de meting bepaalt soms het begin van een proces of zorgt voor het stoppen van een proces. Dergelijke beslissingen hebben een grote invloed op de kwaliteit van het product, de effectiviteit van het proces en de efficiency van de plant. De online vochtmetingen moeten dus het hoogste niveau van nauwkeurigheid realiseren voor de operators en engineers. Narge Sparages toont hiervoor de juiste validatietechnieken. Voor het volledige programma en aanmelden voor een bezoek aan de Instrumentatie & Analyse Dagen kijkt u op de website van het event.