Voor een klant in de sector van de drinkwatervoorziening leverde M.I.P. een conische opslagtank van 120m³ met een diameter van 4 meter (afsteuning op GVK rok) voor de opslag van kalkrijk slib. Het ijzerhoudende drinkwaterslib capteert de H2S die vrijkomt bij vergistingsprocessen en zorgt er zo voor dat er geen geurhinder ontstaat naar de omgeving toe en anderzijds dat het corrosieve H2S geen schade meer toebrengt aan de metalen onderdelen van de biovergistingsinstallatie. De tank werd voorzien van een aluminium ladder met 4 werkbordesjes op verschillende hoogtes. Bovenaan de tank werd een GVK (composiet) rondgaand borders voorzien. Voor meer informatie over onze opslagsystemen, bezoek zeker onze website of bel ons via 0032/33.11.68.66.

Geschreven door
Opslagtanks