Wanneer men wil dispergeren dan denkt men vaak aan dissolvers of parelmolens, maar voor heel wat toepassingen is er een goedkopere en eenvoudigere oplossing, namelijk de Coloïd mill. Reeds in 1933 behaalde het Duitse Probst und Class een eerste patent voor een Coloïd mill en sindsdien hebben ze hun producten steeds verder geoptimaliseerd. De PUC colloïd molens zijn gebaseerd op het rotor stator principe waarbij het product door een opening wordt geperst en zo aan sterke wrijving en druk wordt onderworpen. Deze opening kan zeer nauwkeurig afgesteld worden op het resultaat dat men wenst te bereiken zodat men steeds hetzelfde resultaat bereikt. PUC colloïd molens kunnen in zeer verschillende industrieën ingezet worden en zijn ideaal wanneer deeltjes in een vloeistof zeer precies moeten vermalen en vermengd worden. Voor de meest grondstoffen, aggregaten en agglomeraten volstaat één passage door de molen om het gewenste resultaat te bereiken. De PUC Colloïd mills bestaan in verschillende versies: zowel verticale modellen (Type O) die via een trechter gevoed worden, als in-line modellen (Type E en Type EL). Deze molens kunnen volumes van 150 tot 60.000 liter per uur verwerken en worden zowel in de chemische sector als in voeding of cosmetica gebruikt.