In Gent starten ArcelorMittal en Dow Benelux proeven met een nieuwe installatie die koolstofdioxide (CO2) en koolstofmonoxide (CO) afscheidt uit de gassen die ontstaan tijdens de productie van staal. Het afgescheiden en geconcentreerde CO2 wordt op die manier geschikt gemaakt voor opvang en opslag (‘Carbon Capture and Storage’) of hergebruik (‘Carbon Capture and Utilization’). De CO kan door Dow worden gebruikt om koolwaterstoffen te maken en door ArcelorMittal om bio-ethanol te produceren. Dit Carbon2Value project is bedoeld om de nieuwe technologie, die reeds in het laboratorium is bewezen, te testen in een industriële omgeving. De bedrijven willen de resultaten van de proeven gebruiken om de technische en economische haalbaarheid van het CO2-besparende concept in kaart te brengen. Het project sluit aan bij de ambities van North Sea Port om actief samen te werken om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. De regionale en maatschappelijke kansen zullen door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen worden geëvalueerd. Het project loopt nog tot eind 2020. De resultaten worden gepubliceerd en gepresenteerd op het Carbon2Value-eindsymposium.