Afvalverwerker AVR gaat als eerste bedrijf in Nederland grootschalig CO2 afvangen met een CO2-afvanginstallatie. De installatie moet uiteindelijk een capaciteit krijgen van 60 kiloton per jaar. Bij het huidige afvalverbrandingsproces komt nog veel restwarmte vrij die lang niet altijd omgezet kan worden in elektriciteit. AVR wil de overtollige warmte omzetten in CO2 en ziet een potentiële afzetmarkt in de glastuinbouwsector. Die sector heeft in de zomer namelijk CO2 nodig om het groeiproces van planten te bevorderen. De CO2 die daar nu voor wordt gebruikt, is grotendeels uit aardgas afkomstig. Volgens AVR zouden glastuinbouwbedrijven met deze oplossing het aardgasverbruik in de zomermaanden tot nul kunnen reduceren. AVR zoekt nog bedrijven die creatieve ideeën hebben om de afgevangen CO2 economisch te verzilveren.