Biorizon heeft in samenwerking met VITO en partners 43 miljoen euro geïnvesteerd in een pilot-installatie voor de productie van bio-aromaten uit lignine. Het ‘EFRO LignoValue’ pilotproject moet aantonen welke conversie- en fractioneringstechnologieën bruikbaar zijn om op grotere schaal Technology Readiness Level (TRL) 5-6 in te zetten. Die schaal loopt van 1 (vroege testfase) Houtsnippers voor de omzetting in lignine. tot 9 (volledig operationeel.) Verschillende depolymerisatieprocessen moeten getest worden om de gewenste bio-aromatische fracties te produceren. Het uiteindelijke doel is het bouwen en exploiteren van een demo-installatie in Vlaanderen voor de grootschalige omzetting van houtsnippers naar biogebaseerde, gefunctionaliseerde aromaten. <i>Bron: Biorizon</i>