🇵🇹 Alcantara (Lissabon), Portugal De afvalwaterzuiveringsinstallatie van Águas de Portugal nabij Lissabon wordt uitgebreid met meetapparatuur voor vaste stoffen en een ontwateringsunit. De apparatuur (van Valmet) moet het energieverbruik omlaag brengen bij een lagere milieubelasting. Door het droge-stofgehalte bij de slibontwatering te verhogen hoeven straks minder polymeren toegevoegd te worden. Nauwkeurig meten van vaste stoffen maakt monitoring en daarmee optimalisatie van het ontwateringsproces mogelijk. De levering bestaat uit Valmets Total Solids Meting, Valmet Low Solids Meting, Valmet Dry Solids Meting en Valmet Sludge Dewatering Optimizer.

afvalwaterzuiveringsinstallatieslibontwatering