Het afwasmiddel zelf is transparant of wit. Om er de kleur aan te geven die u in de fles aantreft, wordt er een kleine hoeveelheid kleurstof (of pigment) aan toegevoegd, vaak is dat groen, geel of rood. Die kleurstof is niet van invloed op de afwaskwaliteit. Het afwasmiddel wordt door die kleur alleen maar aantrekkelijker. Voor de fabrikant is een consistente kleur van het eindproduct uiterst belangrijk. Elke fles moet precies dezelfde kleur bevatten. Er mag geen kleurverschil te zien zijn tussen de flessen in het schap (omdat die kleur onderdeel uitmaakt van de positionering van een merk en de bedrijfsidentiteit). Bij applicaties die gebruik maken van kleurstoffen moet in ieder geval aan die twee belangrijke eisen worden voldaan. • Nauwkeurigheid: de gebruikte kleurstoffen zijn zeer geconcentreerd en moeten dus in een extreem lage dosis worden toegevoegd. Daarnaast zijn die kleurstoffen behoorlijk duur en ook daarom is een nauwkeurige dosering van de vloeistof dus van belang. • Herhaalbaarheid: alle flessen afwasmiddel van een bepaalde productlijn moeten precies dezelfde kleur hebben; de dosering van de kleurstof moet dus altijd consistent zijn. In dit soort situaties is een combinatie van een pomp met een Coriolis massflowregelaar een veel betere oplossing. U heeft dan namelijk de mogelijkheid om de pompinstelling te regelen zodat u de kleurstof op een nauwkeurige en traceerbare wijze kunt doseren. De unieke methode om uw pomp met een Coriolis massflowregelaar te combineren, zorgt ervoor dat de pomp een massadebiet doseert in plaats van het gebruikelijke volumedebiet. Aangezien een echt massadebiet niet afhankelijk is van de vloeistofeigenschappen van de kleurstof wordt hierdoor een ongeëvenaarde nauwkeurigheid gerealiseerd. Met een PID-regelaar kan daarnaast de snelheid van de pomp worden geregeld. Dat kan zowel via een externe PID-regelaar (wat echter tot een trage respons en trage regelbaarheid kan leiden) als via een Coriolis-instrument met geïntegreerde PID-regelaar (die de snelheid van de pomp regelt middels een apart stuursignaal). Bronkhorst heeft ook een Coriolis flowmeter in haar assortiment met een geïntegreerde PID-regelaar. Het voordeel hiervan is het zogeheten ‘closed loop system’waardoor de toevoeging van de kleurstof wordt daardoor onmiddellijk gecorrigeerd wordt wanneer er sprake is van een verandering in de tegendruk. Die correctie vindt plaats doordat de pomp vrijwel meteen sneller of langzamer gaat werken waardoor de vereiste nauwkeurigheid in stand blijft. Een bijkomend voordeel van deze stabiele regelmethode is dat de pomp op een gematigde snelheid functioneert. Dat betekent dus minder slijtage en een langere levensduur, wat weer tot minder uitval van de productie-apparatuur leidt. Het gebruik van massadebieten in plaats van volumedebieten betekent dat alle vloeistoffen in het productieproces zeer nauwkeurig gedoseerd kunnen worden.

Geschreven door