Bij een autofabriek in het zuiden des lands ondergaan de producten in een fosfateerbehandeling om een hechtlaag aan te brengen, waarop vervolgens een jarenlang corrosie-werende en fraai ogende laklaag wordt aangebracht. Hiertoe worden complete carrosserieën ondergedompeld in een reusachtig fosfateerbad. Door het proces ontstaan het fosfateerbad vaste stoffen die continue verwijderd moeten worden. Aquachem, in Nederland vertegenwoordigd door ProFilco BV, heeft voor dit proces een nieuwe filterpers geleverd. Huidige situatie Uit het 180 m3 grote fosfateerbad wordt een continue vloeistofstroom onttrokken die over een lamella-separator wordt gevoerd. De deeltjes bezinken hierin en het grootste deel van de vloeistaf wordt weer aan het fosfateerbad toegevoerd. De eveneens continue onderstroom van de lamellaseparator voert het fosfaatslib af naar een buffertank waarin het slib verder bezinkt. Het ingedikte slib, ca. 1 m3 per uur, wordt vervolgens met een filterpers ontwaterd tot een filterkoek van ca. 40 liter per uur. De bestaande filterpers om meerdere redenen aan vervanging toe. Deze pers, met 40 platen van 470x470 mm, was uitgerust met een gemechaniseerde platenverschuiving. Dat hielp ongetwijfeld bij het uitwerpen van de filterkoek, maar slijtage door corrosie zorgde voor steeds meer onderhoud. Bovendien bezat de pers filterplaten met overhangende filterdoeken, die dus continue lekten. De open filtraatuitloop stroomde over door het schuimende filtraat. De situatie paste niet bij de overigens zeer moderne fabriek. Automaat niet haalbaar, wat is de reden? De bestaande maar verouderde filterpers zou prima kunnen worden vervangen door een automaat, een AF630 met 11 filterelementen van 630 x630 mm, biedt voldoende capaciteit om in volledig bedrijf maar onbemand en in een schone en droge werkomgeving te functioneren. Door de membraantechnologie en de uitgekiende besturing zou een drogere en dus lichtere filterkoek ontstaan en daarmee voor een reductie van de afvoerkosten. Echter, de toekomstige nieuwe automodellen krijgen een carrosserie uit aluminium, waarvoor een aanpassing van het fosfateerproces nodig is. Het bleek dat in dit nieuwe proces deeltjes ontstaan die niet bezinken. De afvoerstroom uit het fosfateerbad kan daarom niet langer via een lamellaseparator gereinigd worden, maar moet volledig gefilterd worden. Hiervoor is een veel groter filteroppervlak nodig, van minimaal 50 m2. Dat kan bereikt worden met drie automatische filterpersen, of met één conventionele pers. Een dergelijke pers heeft een kamerinhoud van 539 liter, en moet dus slechts twee keer per dag geleegd worden. In dat geval is de besparing die een automaat aan arbeidskosten oplevert onvoldoende om de investering te rechtvaardigen, en is de keuze voor een conventionele pers snel gemaakt. Conventionele oplossing. Een conventionele Aquachem filterpers type BC800 49 is nodig om de gevraagde capaciteit het hoofd te bieden. Alternatief is de grotere BC1000 65 aangeboden, die het voordeel biedt dat hij slechts eenmaal daags geleegd hoeft te worden. Om de werkbelasting voor de operator te vergemakkelijken is de pers uitgevoerd met een semiautomatische platenverschuiving. De nieuwe pers heeft afgedichte filterelementen en een gesloten filtraat uitloop. waardoor een gegarandeerd schone werkwijze mogelijk wordt gemaakt. De filterdoeken zijn met een rubberring in de filterplaten aangebracht, en de platen zelf hebben nog een extra omlopende O-ring. Hierdoor kunnen de filterplaten lekvrij op elkaar aansluiten. Om zeker te stellen dat dit daadwerkelijk zo is, wordt bij elke nieuwe cyclus opnieuw automatisch gecontroleerd. Een schone omgeving werkt prettiger, en vermindert en vereenvoudigt de service. <i>Aquachem en ProFilco Aquachem wordt in Nederland vertegenwoordigd door ProFilco BV in Hoogeveen.</i>

Geschreven door