Nouryon, Tata Steel en Port of Amsterdam onderzoeken de mogelijkheden voor de bouw van een waterstoffabriek met een capaciteit van 100 megawatt op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. De fabriek moet tot 15.000 ton groene waterstof per jaar gaan produceren. Het project ‘H2ermes’ moet bijdragen aan de verduurzaming van de regio door de waterstof in te zetten in de transportsector, stadsverwarming of nieuwe vormen van groene chemie in het havengebied. De expertise voor de bouw van de fabriek komt van Nouryon dat veel ervaring heeft op het gebied van elektrolyse. Een definitief investeringsbesluit over deze fabriek wordt verwacht in 2021. Bron: Nouryon