Voor veel waterzuiveringsinstallaties waar secundaire behandeling van afvalwater niet voldoende is om aan de steeds strengere criteria voor het lozen in nabijgelegen waterlopen te kunnen voldoen, is een tertiaire behandeling zoals water polishing noodzakelijk. Tegelijkertijd is zoet water schaars en kostbaar waardoor velen op zoek zijn naar alternatieve waterbronnen zoals terugwinnen en hergebruik van afvalwater. Alfa Laval heeft een oplossing die beide uitdagingen aanpakt en oplost. Optimale afvalwaterkwaliteit en gecertificeerd voor waterhergebruik Het Alfa Laval AS-H Iso-Disc® doekfilter is een polishingfilter dat zwevende vaste stoffen uit afvalwater verwijdert. Met als doel een filtraat voor hergebruik te produceren met een hoge zuiverheid en van een goede kwaliteit. Het doekfilter kan vaste deeltjes tot minder dan 10 micron filteren, door gebruik te maken van het voordeel met de outside-in depth filtratie voor de behandeling van hoge concentratie vaste deeltjes. Het filtraat kan vervolgens veilig in de natuur worden geloosd of direct worden hergebruikt voor gemeentelijke - en industriële toepassingen. Een kleine ’footprint-to-flow’ verhouding en makkelijk toepasbaar De Iso-Disc-doekfilters zijn een compact en kostenefficient alternatief voor traditionele zandfilters en andere discfilter-technologieën. Ze bieden een krachtig en eenvoudig ontwerp dat kan omgaan met de hydraulische piekbelastingen tot 15 m3/u/m2 en een filtratiebehoeften van 5 tot 800 m3/u binnen één filter waardoor het een kleine ’footprint-to-flow’ verhouding heeft. Gemeentelijke en industriële toepassingen Naast in gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties, kunnen de Iso-Disc-doekfilters gebruikt worden in verscheidene industriële afvalwatertoepassingen, zoals melkveehouderijen, groentewasserijen en -verwerking, brouwerijen, en distilleerderijen. Maar ook voor het biologische afvalwater dat afkomstig is van verschillende petrochemische industrieën. Daarnaast is het geschikt als definitief polishing filter na de behandeling van biologisch afvalwater voor processen zoals actief slib, oxidatiesloten, biologische verpakte planten, sequencing batch-reactors (SBR) en processen voorzien van een vaste zeef (IFAS, MBBR en druppelfilters).

Geschreven door