Met het Californische Fox Thermal Instruments breidt flowspecialist A-B-T bv het programma uit met thermische gas massaflowmeters gebaseerd op het immersie principe. Dit type debietmeters meet de gasflow direct in massa- of genormaliseerde volume-eenheden, zonder daarvoor druk- en temperatuurcompensatie nodig te hebben. Dat, en omdat het meetconcept zonder bewegende onderdelen is, zijn installatie- en onderhoudskosten gering, hetgeen bijdraagt aan een lage Total Cost of Ownership (TCO).

Geschreven door