PrintFace: highlights that it’s about protecting people

icon.highlightedarticle.dark Tech & Production 10 May 2021

Safety is personal
A Lockout/Tagout padlock is often the last obstacle to prevent a premature machine energisation, and a potential maintenance accident with impact on professionals and on their personal lives. To strongly highlight that Lockout/Tagout padlocks protect people, Brady Corporation now offers PrintFace: a complete padlock personalisation, up to printing coworkers` pictures directly on their padlocks.

Personal padlocks
By printing a face on padlocks, each Lockout/Tagout padlock can clearly show who it is protecting. PrintFace will help deter padlock tampering and will highlight that safety is very personal. Removing padlocks in Lockout/Tagout should only be done by the padlock owner, who is shown on the lock. Team leaders, or a site safety manager, can step in if necessary, by following an agreed on procedure that maintains safety. Next to adding a picture, other personalisation options are available including adding a company logo, serial number, text and more.

Highly reliable prints
Personalisation can be printed in full colour and in high resolution directly on Brady`s nylon SafeKeypadlocks for Lockout/Tagout. The print is abrasion -, chemical -, and UV-resistant and highly reliable in both in- and outdoor lockouts. In addition, padlock engraving is available to achieve an even higher reliability, at the expense of colour and complex shapes. As a third, standard approach to personalise padlocks, it is also possible to write or print basic information on self-adhesive labels supplied with any Brady padlock.

Achieve the highest Lockout/Tagout safety
Brady`s SafeKey Lockout Padlocks offer 700% more lock and key combinations than a standard safety padlock. An innovative lock mechanism enables 100 000+ combinations that can optimally support complex key hierarchies including several master and grandmaster keys. All key numbers are charted to ensure no two keys in the same company will open the same lock if so required. This enables a safe, future-proof Lockout/Tagout programme that fully respects the procedure`s one person, one lock, one key principle.

Een Lockout/Tagout-hangslot is vaak het laatste obstakel om het voortijdig inschakelen van een machine te voorkomen, en een mogelijk ongeval tijdens onderhoudswerkzaamheden, met gevolgen voor professionals en hun persoonlijke leven. Om sterk te benadrukken dat Lockout/Tagout-hangsloten mensen beschermen, biedt Brady Corporation nu PrintFace aan: een volledig gepersonaliseerd hangslot, inclusief de foto van medewerkers, rechtstreeks op hun hangslot geprint.

Persoonlijke hangsloten

Door een gezicht op hangsloten te printen, kan op elk Lockout/Tagout-hangslot duidelijk worden aangegeven wie het beschermt. PrintFace helpt voorkomen dat met hangsloten wordt geknoeid en maakt duidelijk dat veiligheid zeer persoonlijk is. Hangsloten in Lockout/Tagout mogen alleen worden verwijderd door de eigenaar van het hangslot, die op het slot zichtbaar is. Teamleiders of een veiligheidsmanager in het bedrijf kunnen indien nodig ingrijpen, door een overeengekomen procedure te volgen die de veiligheid waarborgt. Naast het toevoegen van een foto zijn er nog andere personalisatiemogelijkheden, waaronder het toevoegen van een bedrijfslogo, serienummer, tekst en nog meer.

Betrouwbare bedrukking

Personalisatie kan in full colour en in hoge resolutie rechtstreeks op Brady`s nylon SafeKey-hangsloten worden geprint voor Lockout/Tagout-doeleinden. De bedrukking is bestand tegen wrijving, chemicaliën en uv-licht en is bijzonder betrouwbaar bij lockouts binnen en buiten. Daarnaast kunnen de hangsloten gegraveerd worden om een nog hogere betrouwbaarheid te bereiken, ten koste van kleur en complexe vormen. Als derde standaardmanier om hangsloten te personaliseren, is het ook mogelijk om basisinformatie te schrijven of te printen op zelfklevende labels die bij elk Brady-hangslot worden geleverd.

Veiligheid is persoonlijk
Een Lockout/Tagout-hangslot is vaak het laatste obstakel om het voortijdig inschakelen van een machine te voorkomen, en een mogelijk ongeval tijdens onderhoudswerkzaamheden, met gevolgen voor professionals en hun persoonlijke leven. Om sterk te benadrukken dat Lockout/Tagout-hangsloten mensen beschermen, biedt Brady Corporation nu PrintFace aan: een volledig gepersonaliseerd hangslot, inclusief de foto van medewerkers, rechtstreeks op hun hangslot geprint.

Persoonlijke hangsloten
Door een gezicht op hangsloten te printen, kan op elk Lockout/Tagout-hangslot duidelijk worden aangegeven wie het beschermt. PrintFace helpt voorkomen dat met hangsloten wordt geknoeid en maakt duidelijk dat veiligheid zeer persoonlijk is. Hangsloten in Lockout/Tagout mogen alleen worden verwijderd door de eigenaar van het hangslot, die op het slot zichtbaar is. Teamleiders of een veiligheidsmanager in het bedrijf kunnen indien nodig ingrijpen, door een overeengekomen procedure te volgen die de veiligheid waarborgt. Naast het toevoegen van een foto zijn er nog andere personalisatiemogelijkheden, waaronder het toevoegen van een bedrijfslogo, serienummer, tekst en nog meer.

Bijzonder betrouwbare bedrukking
Personalisatie kan in full colour en in hoge resolutie rechtstreeks op Brady`s nylon SafeKey-hangsloten worden geprint voor Lockout/Tagout-doeleinden. De bedrukking is bestand tegen wrijving, chemicaliën en uv-licht en is bijzonder betrouwbaar bij lockouts binnen en buiten. Daarnaast kunnen de hangsloten gegraveerd worden om een nog hogere betrouwbaarheid te bereiken, ten koste van kleur en complexe vormen. Als derde standaardmanier om hangsloten te personaliseren, is het ook mogelijk om basisinformatie te schrijven of te printen op zelfklevende labels die bij elk Brady-hangslot worden geleverd.

Bereik de hoogste Lockout/Tagout-veiligheid
De SafeKey Lockout-hangsloten van Brady bieden 700% meer slot- en sleutelcombinaties dan een standaard veiligheidsslot. Een innovatief slotmechanisme maakt meer dan 100.000 combinaties mogelijk die complexe sleutelhiërarchieën, met meerdere lopers en centrale lopers, optimaal kunnen ondersteunen. Alle sleutelnummers zijn geregistreerd om ervoor te zorgen dat geen twee sleutels in een bedrijf hetzelfde slot kunnen openen. Dit maakt een veilig, toekomstbestendig Lockout/Tagout-programma mogelijk dat volledig in overeenstemming is met het principe één persoon, één slot, één sleutel.

Meer zien icon.arrow--dark

Written by

Brady

Brady identifies and protects premises, products, and people with high performance labels, printers, software, safety and facility identification products, precision die-cut parts and Lockout/Tagout products. At Brady, committment to performance... Read more