Voordat Biogas in het nationale gasnet kan worden geïnjecteerd, wordt zwavel en vocht en kooldioxide, verwijderd. De efficiëntie van het scheiden van CO2 van het biomethaan moet worden gemonitord en ook de methaan zuiverheid wordt gemeten voordat het in het gasnet kan worden geïnjecteerd. De XMTC gastransmitter meet de thermische geleidbaarheid van binaire gasmengsels (CO2 in CH4 en ook CH4 in CO2) en stuurt een 4-20 mA signaal uit proportioneel met één van de gassen uit het gasmengsel. De efficiëntie van de (membraan)-scheidingstechnologie wordt daarmee gemonitord en kan zo nodig worden bijgestuurd. De XMTC gastransmitter maakt deel uit van een compleet multi-stream gasanalysesysteem voor het upgraden van bio methaan. #Biogas #Panametrics #Gasanalyse #Biomethaan

monitoring