Met de Epsilon biedt Netzsch een nieuwe, compacte oplossing voor het produceren van homogene dispersies met reproduceerbare kwaliteit in een in-line proces. Hier vindt het dispersieproces plaats in een atmosferisch afgesloten dispergeerruimte en is dus stof- en emissievrij. De Epsilon in-line disperser werkt in circulatiemodus, het poeder kan via een zuiglans of zakkenstortstation worden aangevoerd. Als alternatief kan worden gedoseerd vanuit Big-Bag of silo. De Epsilon werkt op dezelfde manier als een voedingspomp. Door geoptimaliseerde stromings- regeling wordt tijdens bedrijf een negatieve druk gecreëerd in de dispergeerruimte. Deze negatieve druk wordt gebruikt om het poeder aan te zuigen, in combinatie met de toevoer van vloeistoffen waarbij de introductie van externe lucht wordt geminimaliseerd. Hier is het bevochtigingsproces niet gebaseerd op het klassieke rotor-stator-principe, waarbij een dispersie wordt bereikt door middel van high shear werking met meestal slijtage van het systeem als negatief bij-effect. Het principe van de Epsilon is gebaseerd op de introductie van het poeder onder negatieve druk in een continu, groot vloeistofoppervlak. Vanwege het drukverschil tussen de aan- en afvoer zijde wordt de vloeistof in de agglomeraatstructuur geperst, zodat de afzonderlijke deeltjes van de vaste stof binnen een zeer korte tijd bijna perfect bevochtigd zijn. Vanwege de lage shear werking is de energie-input aanzienlijk lager dan conventionele rotor-statorsystemen, wat resulteert in slechts een zeer geringe toename van de producttemperatuur. Voordelen: Dispersiekwaliteit • Duurzaam reproduceerbare productkwaliteit • Hoge dispersiecapaciteit door optimale poederopname • Zeer geringe temperatuur toename Eenvoudig in gebruik en reiniging • Uitstekende reiniging • Snelle productwisseling • Eenvoudige bediening en bedrijfszekerheid Stof- en emissievrij • Gesloten proces • Geen aanhechting of aanslag in de verwerkingskamer Proces betrouwbaarheid • Software elimineert bedieningsfouten • Verdraagzaam voor kleine vreemde voorwerpen in de grondstof toevoer.

Geschreven door