Wat hebben microreactoren, katalysatoronderzoek en geurstofdosering met elkaar gemeen? Ze hebben allemaal te maken met lage vloeistofflows. Bij flowmeting en -regeling kunnen we onderscheid maken tussen "lage flow" en "hoge flow" . Maar wat betekent dat nu precies? Bij Bronkhorst zijn 'low liquid flows' ons dagelijks werk. De hoogste tijd dus om uit te leggen wat we bedoelen met "lage vloeistofflows". Deel 1 van deze vijfdelige blogserie beantwoordt de vraag: Wat zijn lage vloeistofflows? Passend advies We hebben een serie blogs gemaakt met aanbevelingen voor een lage vloeistofflow opstelling. Naast de definitie van "lage vloeistofflow" en tips voor het selecteren van een flowmeter adviseren we je in deze blogs over systeemlay-outs, aansluitingen en vloeistoftoevoersystemen. Omdat flowopstellingen en procesomstandigheden van klant tot klant verschillen, bestaat er geen alles-in-een-oplossing. Een passend advies vereist inzicht in en kennis over de toepassing bij de klant. Wat zijn (ultra)lage vloeistofflows? De definitie van "laag" is vrij algemeen en mede afhankelijk van de toepassing. In de bulkindustrie vindt men flows lager dan 500 kg/h klein, maar in de research gebruikt men dit begrip voor flows die kleiner zijn dan 100 gram per uur. Deze blogs gaan over het verwerken - meten en regelen - van vloeistofflows tot 100 g/h. Bovendien gaan we dieper in op ultrakleine flows - dan bedoelen we die van minder dan 5 g/h.

Geschreven door
Flowmeting