Alles over processing en handling van vloeistoffen en gassen

FluidsProcessing.nl
Zoeken

     

     

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Fluids Processing nummer 6

Hieronder vindt u een overzicht van de artikelen verschenen in nummer 6 van 2014.
Via de lijst hieronder kunt u het artikel als pdf downloaden. Klik op de cover hiernaast om het gehele blad als bladerversie te openen.

In dit nummer: In deze uitgave 48 pagina’s praktische informatie, met daarin o.a.: Rob Bensdorp van Bensdorp Management Services over de Operator 2.0; Statusrapport bioraffinage door Wageningen UR Food and Biobased Research: Nog meer te winnen met Multiproduct outlet;

Verschenen: 09-12-2014

Neem contact op met de redactie

 
Lees dit artikel
pag. 14

Vrumona plukt de vruchten van TPM

Jarenlange focus op acht pilaren Vrumona is nu zeven jaar diepgaand bezig met Total Productive Maintenance (TPM). Hun fabriek gaat steeds meer als een geoliede machine draaien door te focussen op verbeterpunten binnen ‘pilaren’, variërend van onderhoud tot productiviteit, en van kwaliteit tot veiligheid. De primaire beloning voor al deze inspanningen: betere bedrijfsprestaties. Daarnaast ontving Vrumona in juni de Bronze Award voor TPM van moederbedrijf Heineken. Mooie resultaten, maar het kan ook nu nog weer beter. “Value stream mapping staat bijvoorbeeld nog in de kinderschoenen,” vertelt TPM-coördinator Iris Koutstaal.

Eigenlijk ben je nooit klaar met TPM, want steeds blijkt dat het nog beter kan. In de afgelopen tijd werkte Vrumona bijvoorbeeld de pilaar autonoom management, denk daarbij aan schoonmaken, inspecteren, afstellen, labelen en smeren door de operators, verder uit. Taken en verantwoordelijkheden werden duidelijker zichtbaar en het autonoom management werd vergemakkelijkt. Binnen de pilaar veiligheid werd een observatieprogramma ingevoerd, en in het kader van focused improvement wordt nu regelmatig stilgestaan bij de team efficiency: is de werkbelasting goed verdeeld? En het ontving de Heineken Bronze Award voor Total Productive Maintenance oftewel TPM. Zou dat eigenlijk veel voorstellen? Je verwacht immers dat er dan ook een Silver en een Gold Award bestaat. “Het gaat om een eigen award van Heineken,” reageert Iris Koutstaal, TPM coördinator bij Vrumona. “Op dit moment is er geen enkele productielocatie die hoger scoort dan brons. De regels voor zilver zijn al wel vastgelegd en naar verwachting zal een Poolse brouwerij als eerste daaraan gaan voldoen.”
Lees dit artikel
pag. 18

Rob Bensdorp van Bensdorp Management Services

Over binden, boeien en eigenaarschap Hij hield de bezoekers van de Wots voor hoe in zijn ogen de operator 2.0 eruit zal gaan zien. Mengde zich ook in de aansluitende discussie over de operator van de toekomst onder leiding van Vapro. Maar wie is Rob Bensdorp eigenlijk dat hij zo stellig kan en mag schetsen hoe de operator van de toekomst geboetseerd moet worden? Dat vroegen we in een 1:1 gesprek.

Toegegeven, zijn cv is indrukwekkend. Rob Bensdorp (49) is geboren en getogen in Utrecht. Na zijn studie scheikunde, ook in Utrecht, moest hij eerst in militaire dienst. “Daar heb ik enorm veel geleerd. Ik gaf als officier leiding aan zo’n veertig ongemotiveerde mensen en fouten maken heeft minder consequenties in zo’n tijdelijke baan.”
Vervolgens kon hij kiezen voor Océ van de Grinten, Akzo Resins of ICI. Het werd de laatste, waar hij als procesengineer vooral aan de technische kant aan de gang kon. In deze Botlek-vestiging maakte ICI van propeengas plastic. Maar toen ICI zich langzaam maar zeker uit de bulkchemie ging terugtrekken en de investeringen stagneerden, vond Bensdorp het tijd om verder te kijken. “Dat werd Hunter Douglas waar ik me als productmanager mocht bezighouden met de verfljnen van de aluminium banden en de slitterafdeling waar de banden vervolgens werden gesneden. Na zo’n drie jaar werd ik opnieuw benaderd door ICI dat een MDI-fabriek in Rozenburg wilde bouwen. Ik werd verantwoordelijk voor alle niet-operationele zaken op de plant, een soort facilitair manager. Maar ik heb ook de gezamenlijke brandweer samen met alle ons omringende bedrijven opgezet. Inmiddels had ICI de plant afgestoten en heetten we Huntsman. Via maintenance manager werd ik sectiemanager polyolen/MDI-fabriek.
Lees dit artikel
pag. 20

Cyber security standaard voor toeleveranciers van procesautomatisering

Geen verplichting maar wel zachte dwang Grote procesbedrijven in Nederland zien graag, dat hun toeleveranciers op het gebied van procesautomatisering voldoen aan de internationale IEC 62443-norm voor cyber security. Vooral kleine toeleveranciers hikken hier tegenaan, omdat certifiering volgens hen relatief veel tijd en geld kost. Arnold de Jong, senior consultant van de vereniging WIB verwacht dat de certifiering voor cyber security over enkele jaren net zo gewoon zal zijn als de VCA-certifiering voor veiligheid.

“Internet levert in de productie veel gemak op maar ook extra risico’s. We moeten voorkomen dat fabrieken door virusbesmettingen of malware uitvallen, of nog erger,” zegt Arnold de Jong van de WIB Process Automation Users’ Association, de vereniging van industriële eindgebruikers van procesautomatisering. Hoeveel gevaar procesbedrijven in Nederland lopen en hoe vaak ze problemen hebben met cyberaanvallen is niet bekend.
De Amerikaanse president Obama heeft bedrijven en organisaties die deel uitmaken van de kritische infrastructuur in elk geval verplicht om cyberaanvallen te melden. Het gaat om energiebedrijven, drinkwaterbedrijven, banken en dergelijke. De Amerikaanse industrie en overheid werken samen om cyberaanvallen te voorkomen en de gevolgen van onverhoopte aanvallen snel te bestrijden. In 2013 zijn in totaal drieduizend Amerikaanse bedrijven gehackt. In Nederland geldt geen meldingsplicht, maar werken bedrijven van de kritische infrastructuur samen met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dat valt onder de Nationale Coördinator voor Terrorismebestrijding. In het eerste kwartaal van 2014 bijvoorbeeld heeft de Ncsc zo’n 170 meldingen van incidenten afgehandeld, waarvan ongeveer de helft afkomstig van de overheid en de helft van private partijen.
Lees dit artikel
pag. 30

Duurzaam kaas maken met ambachtelijke elementen

Cono produceert straks klimaatneutraal De nieuwe kaasmakerij van Cono Kaasmakers in Westbeemster produceert in de toekomst klimaatneutraal. Het proces in de hypermoderne locatie bevat tal van technische oplossingen om duurzaam kaas te maken, met behoud van ambachtelijke elementen, essentieel voor de smaak van Beemsterkaas. De nieuwe kaasmakerij van Cono in de Beemster Polder is gebouwd voor de toekomst. De lage, lichte locatie met stevige houten kolommen en glazen achterwand (kosten 85 miljoen euro) werd half november offiieel geopend door koningin Maxima.
Produceren in een duurzame keten begint bij de melkveehouders. Cono heeft voor de 475 leden van de coöperatie vier jaar geleden het Caring Dairy programma opgezet. Dit programma voor het verduurzamen van de keten van koe tot kaas heeft ruim aandacht voor het welzijn van de koeien, de boeren en medewerkers en het klimaat en milieu.
In de ultramoderne kaasmakerij pal naast de huidige locatie wordt straks de geleverde melk in een duurzaam proces tot kaas verwerkt. De kazen van Cono - waarvan Beemster het bekendste merk is - zijn vanuit de nieuwe locatie voorlopig niet leverbaar. De zuivelcoöperatie neemt geen enkel risico rond het product. Cono kopieerde het proces vanuit de huidige kaasmakerij en neemt twee tot drie jaar de tijd om de productie en rijping naar wens te laten verlopen. Dan zullen kwaliteit en smaak van Beemster kaas volledig overeenkomen met het huidige product. In 2016 wordt de oude kaasmakerij ontmanteld en verandert de kavel opnieuw als grasland in het karakteristieke polderlandschap van de Beemster.
Lees dit artikel
pag. 34

Standaardisatie als basis voor vierde industriële revolutie

Partnership HGG en B&R Industriële Automatisering HGG Profiing Equipment uit Wieringerwerf noemt zich specialist in 3D-profiering. Het bedrijf levert CNC buizensnijmachines en robotprofieerlijnen om buizen, balken, kokers en andere 3D-profilen te snijden. De machines worden ingezet bij grote projecten, zoals de grootste raffiaderij ter wereld, Reliance.
De vraag naar een steeds hogere mate van automatisering, effiiëntie en nauwkeurigheid onder invloed van Industry 4.0 deed HGG besluiten zijn robotlijn te voorzien van een uniform besturingsplatform voor informatieverwerking van sensoriek en de aansturing van assen.

HGG Nederland begon in 1984 als las- en constructiebedrijf met het ontwikkelen van mobiele snijmachines om stalen buizen te snijden. De vraag naar het volledig op maat snijden van buizen groeide gestaag en dat resulteerde uiteindelijk in de vraag naar complete staalsnijmachines. Inmiddels is de HGG Group uitgegroeid tot een internationaal opererend bedrijf met in totaal negen vestigingen. Het hoofdkantoor en het technologiecentrum bevinden zich in Wieringerwerf (Noord-Holland) en assemblage vindt plaats in Nederland en op de Filipijnen. De HGG Group telt twee werkmaatschappijen. HGG Profiing Equipment levert hoogwaardige CNC snijmachines voor het profieren van complexe (schuine) laskanten en 3D-profilen aan alle staalverwerkende industrieën wereldwijd. Al deze machines voor het snijden van buizen, balken, kokers en diverse andere profilen, met diktes variërend van 6 mm tot 30 cm, worden volledig in eigen beheer ontwikkeld. Onder HGG Profiing Contractors vallen de serviceverleners die buizen van staal en andere metalen op maat in 3D-vormen snijden voor derden. De laatste genereert veel vragen uit de markt waarop HGG een antwoord probeert te vinden.
Lees dit artikel
pag. 36

Nog meer te winnen met multiproduct outlet

Statusrapport bioraffiage door Wageningen UR Food and Biobased Research Wageningen UR heeft in nauwe samenwerking met tien andere landenvertegenwoordigers en in opdracht van het Internationaal Energie Agentschap (IEA Bioenergy Task42) een uitgebreid rapport gepubliceerd over duurzame en synergetische raffiage van biomassa. Dat biedt een overzicht van de status en uitdagingen bij toepassing van effiiënte bioraffiaderijen voor de duurzame valorisatie van biomassa, zowel voor voedsel als nietvoedsel toepassingen. Doel is verbetering van de co-productie van vermarktbare, humane voedings- en veevoeringrediënten, chemicaliën, materialen, brandstoffen, elektriciteit en warmte. Fluids Processing vroeg René van Ree van Wageningen UR naar het hoe en wat.

René van Ree werkt bij Wageningen UR, Food and Biobased Research, als themaleider bio-energie en biobrandstoffen. Hij coördineert het ‘IEA Bioenergy Task42- initiatief’ op het gebied van de bioraffiage. Bij dit internationale kennisuitwisselingsinitiatief wordt kennis uitgewisseld op het gebied van bioraffnage maar de elf deelnemers werken ook niet-land specifike onderwerpen gezamenlijk uit. Deelnemende landen zijn naast Europese landen de Verenigde Staten, Australië, Japan en Canada. “Eén van onze recente activiteiten is het opstellen van een rapport over wat bioraffiage is en wat de taak en de activiteiten van Task 42 zijn. Het rapport geeft ook een overzicht van zo’n 35 bioraffiageprocessen die wereldwijd op dit moment operationeel zijn,” vertelt Van Ree.

Over wat de procesindustrie met het rapport kan, zegt hij: “Het is voor deze doelgroep zeker van belang als je bedenkt dat bioraffiage het fractioneren (opdelen in verschillende fracties) van biomassa is. Die bestanddelen kun je vervolgens toepassen voor verschillende marktsegmenten. Waarbij je probeert de marktsegmenten die de hoogste toegevoegde waarde hebben, bijvoorbeeld voedingsingrediënten of veevoer-ingredienten, het eerst te bedienen.
 
 .
 .
 .