FluidsProcessing.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Meld u nu aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

MAGAZINE

Fluids Processing Benelux 2017-2 04-04-2017
Blader door de digitale editie van het complete magazine
Fluids Processing Benelux 2017-2
Life Cycle Management, beurs, Maintenance, adsorbtie ; agrofood ; Vlaanderen ; kennisinstellingen ; slib zuiveren ; biostromen ; LNG ; thermoplastische kunststoffen ; Asml ; Productie Proces Aautomatisering ; sensoren ; olie- en gasstromen.

Verschenen: 04-04-2017
Column Het beste uit iemand halen
Column
Het beste uit iemand halen U wilt als werkgever toch ook het beste uit uw medewerkers halen? Vandaar dat u ze in- en extern bijspijkert. We hebben deze keer weer een paar mooie voorbeelden daarvan (zie de agenda en korte berichten daarvoor). En kijk ook naar de minor-studenten van Avans die een assemblagelijn verbeterde bij Vanderlande in Veghel (Maintenance pag. 44).

Toen ik een paar jaar geleden bij de redactie van Accountancynieuws werkte, was een standaardwoord in de persberichten die we ontvingen ‘Synergie’. Het samengaan van accountantskantoren leek altijd gebaseerd op synergie. En wat ze er precies mee bedoelden?
pagina 3
70 jaar Hannover Messe: van economische redding naar industrieel leiderschap  Waardecreatie door internetintegratie in heterogeen productielandschap
70 jaar Hannover Messe: van economische redding naar industrieel leiderschap
Waardecreatie door internetintegratie in heterogeen productielandschap Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat de Hannover Messe voor de eerste keer werd gehouden. De expositie annex congres heeft nog altijd één hoofddoel: vertegenwoordigers uit de industrie kennis laten maken met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Het succes van de beurs verliep parallel met de enorme groei van de Duitse industrie. Daarvan profiteerde ook de Nederlandse industriële sector door de jaren heen. Vanaf het begin was ons land ruim vertegenwoordigd. Ook dit jaar exposeren meer dan 120 bedrijven en instellingen van Nederlandse bodem.

Wie exportplannen heeft, doet er goed aan om op één of meer dagen in de periode 24 tot en met 28 april de Hannover Messe te bezoeken. Het jaarlijkse evenement is ook een ‘must’ voor degene die met technologie een productieomgeving wil vernieuwen. Reistechnisch is het allemaal heel goed te doen met de auto, de trein of het vliegtuig. En ook de overnachting zal met het enorme aanbod van accommodaties in uiteenlopende prijsklassen in Hannover en nabije omgeving geen problemen meer opleveren. Resteert een goede voorbereiding. Met circa 6500 exposanten, verdeeld over zeven aandachtsgebieden, meer dan duizend conferenties en naar verwachting ruim 200.000 bezoekers, is het absoluut noodzakelijk om vooraf na te gaan wat je wilt zien en wie je wilt spreken.
pagina 12
Thermische drukhydrolyse in opkomst Slib kraken op maat
Thermische drukhydrolyse in opkomst
Slib kraken op maat Thermische drukhydrolyse presenteert zich als kosten-efficiënte technologie om zuiveringsslib en andere biostromen te ‘kraken’ en grondstoffen en biogas te winnen. De rioolwaterzuivering vormt de eerste praktijkcase. Ook andere sectoren lonken. Elke toepassing blijkt weer maatwerk.

Net als veel andere sectoren nestelen de waterschappen zich in de circulaire economie. Onder de noemer ‘Grondstoffen- en Energie-fabriek’ is rioolwater er niet alleen om te zuiveren maar ook om er energie (biogas) en grondstoffen (fosfaatrijk struviet en cellulose) uit te winnen.
pagina 14
Kees Biesheuvel van Dow over LNG-terminal in Zeebrugge Hoogcalorisch Noors gas biedt kansen voor chemie
Kees Biesheuvel van Dow over LNG-terminal in Zeebrugge
Hoogcalorisch Noors gas biedt kansen voor chemie Bij de LNG-terminal in Zeebrugge komt ook een pijpleiding met hoogcalorisch Noors aardgas aan land. Door LNG samen met dit aardgas met behulp van de koude van de LNG te splitsen in methaan, ethaan en propaan creëer je ‘slim gas’ en een grondstof voor de chemische industrie. Van ethaan en propaan kan Dow essentiële bouwblokken maken voor de chemie, met name ethyleen en propyleen. “We spreken al van een mogelijke ‘game changer’ als het gerealiseerd wordt,” zegt geestelijk vader Kees Biesheuvel, technology innovationmanager bij de multinational Dow in Terneuzen. Hij werkt daar inmiddels dertig jaar. Daarnaast is Biesheuvel clusterdirecteur bij het institute for sustainable procestechnology, een organisatie die valt onder de topsector energie en topsector chemie.

Het idee ontstond in de oorsprong om de kou die LNG met zich draagt, te verwaarden. Kees Biesheuvel van Dow: “Toen we gingen kijken hoe we die kou maximaal konden benutten, kwamen we tot de conclusie dat in LNG zowel traditioneel aardgas zit als hoogcalorisch gas. Daar kunnen ethaan en propaan uit worden gehaald die als grondstof kunnen worden gebruikt voor de chemische industrie. Bovendien is een bijkomend voordeel dat verwijderen van die twee stoffen de CO2 -uitstoot per energie-eenheid van het overblijvende gas vermindert. En dat betekent milieuvoordeel.”
pagina 18
Speerpuntcluster Catalisti voor duurzame chemie en kunststoffen Biedt de industrie volop kansen
Speerpuntcluster Catalisti voor duurzame chemie en kunststoffen
Biedt de industrie volop kansen Vlaanderen zet in op een innovatieve, marktgerichte chemische- en kunststofindustrie, klaar voor de duurzaamheidsuitdagingen. Hier liggen de opportuniteiten voor de industrie. Innoveren en valoriseren door sectoroverschrijdend samenwerken staan voorop, zegt Jan Van Havenbergh, algemeen directeur van de nieuwe speerpuntclusterorganisatie Catalisti. Die is het vervolg op de competentiepool Fisch. “Belangrijk is uit te gaan van de competenties van de industrieën en kennisinstellingen met steun van de overheid.”

Tot nu toe zijn meer dan honderd bedrijven, sectorfederatie essenscia vlaanderen, alle Vlaamse universiteiten, de kennisinstellingen Vito (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), Centexbel (het onderzoekscentrum voor de textielindustrie) en Bio Base Europe Pilot Plant bij Catalisti aangesloten. Haar algemeen directeur Jan Van Havenbergh legt uit dat deze nieuwe speerpuntcluster de draad opneemt van de afgelopen competentiepools Fisch, Flanders Innovation hub for Sustainable Chemistry en Flanders’ PlasticVision (FPV).
pagina 20
Jaarlijkse PPA-dag brengt gebruikers en leveranciers bij elkaar De toekomst begint nu
Jaarlijkse PPA-dag brengt gebruikers en leveranciers bij elkaar
De toekomst begint nu Joukje Keuning van Vitens mocht met haar presentatie starten. Water, daar hebben we allemaal mee te maken. Dan kunt u ongeveer bedenken hoeveel stakeholders een Vitens heeft. Hun enige zorg is zuiver water leveren. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Naast procesautomatisering spelen de medewerker en de klant een cruciale rol. De eerste als belangrijke schakel in betrouwbare levering en de klant moet goed geïnformeerd worden over het reilen en zeilen om miscommunicatie en daarmee gepaard gaand slecht imago te voorkomen. Sturen op kwantiteit, druk en kwaliteit dus. En daarvoor is data science onontbeerlijk. Keuning legde uit hoe Vitens daarop acteert.

Gigant als voorbeeld Als tweede deed Dick van Hees van Asml zijn verhaal. “We maken niets zelf, we ontvangen diverse onderdelen en zetten die in elkaar tot een geheel. Maar als je bedenkt dat een machine van ons al snel een miljoen(en) kost, dan begrijp je dat reliability een groot item is. Bij de ontwikkeling is nog alles vloeibaar maar daarna wordt het in beton gegoten. Wanneer ben je dan klaar? Hoe vaak mag een onderdeel falen?”
pagina 24
Expertisecentrum voor biomassavergassing in Alkmaar Voor energie en chemie
Expertisecentrum voor biomassavergassing in Alkmaar
Voor energie en chemie “We zijn blij met de realisatie van InVesta in Alkmaar, een kenniscentrum waar op demonstratieschaal bedrijven en instellingen biomassa kunnen vergassen tot ondermeer groen gas.” Dat zegt Mark Overwijk, senior manager bij ECN op het gebied van bio-energie. Hij is nauw betrokken bij de opbouw van InVesta (Institute for Valorisation and Expertise in Themochemistry Alkmaar).

Mark Overwijk legt uit dat expertisecentrum InVesta, op initiatief van de gemeente Alkmaar, de provincie Noord-Holland, Taqa, Energy Valley en ECN tot stand gekomen, twee doelen nastreeft. “Allereerst wil het een locatie bieden waar bedrijven op demonstratieschaal makkelijk hun technologie kunnen bewijzen rond biomassavergassers.
pagina 26
TNO voert trek- en druktests uit bij extreme koude Composieten zijn veelbelovend voor LNG-opslag
TNO voert trek- en druktests uit bij extreme koude
Composieten zijn veelbelovend voor LNG-opslag TNO heeft een testopstelling gemaakt voor materiaaltesten (trek- en drukproeven) om te zien wat het effect is van cryogene (zeer koude) temperatuur op de sterkte en levensduur van materialen. Er zijn goede resultaten bereikt met composieten van thermoplastische kunststoffen waardoor het transport en de opslag van LNG veel goedkoper en minder milieubelastend wordt. In de zomer worden de resultaten van het veelbelovende onderzoek gepubliceerd in een vooraanstaand, wetenschappelijk tijdschrift.

Het onderzoek staat onder leiding van de uit Turkije afkomstige dr. Bilim Atli-Veltin die in 2009 in de Verenigde Staten promoveerde op het gebied van energieverbruik in helikopterstructuren. Ze behaalde haar graad bij luchtvaartdynamica en vervolgde haar weg bij TNO in Nederland op de afdeling structuren en dynamica. Daar houdt ze zich bezig met het terrein van druk en sterkte van LNG-toepassingen. “De laatste jaren waren 30 Fluids Processing | nr. 2 | april 2017 Fluids Processing | nr. 2 | april 2017 31 OPSLAG | Jelle Vaartjes we op zoek naar alternatieve materialen voor puur roestvast staal, een materiaal dat normaal wordt gebruikt bij de opslag en transport van LNG. Het materiaal moet voldoen aan heel strenge voorwaarden, want LNG is zeer koud: minus 163 graden Celsius.”
pagina 30
Bodec werkt aan nieuw adsorptieproces Waardevolle voedingscomponen ten heel in handen krijgen
Bodec werkt aan nieuw adsorptieproces
Waardevolle voedingscomponen ten heel in handen krijgen De voedingsstromen van bedrijven in de agrofoodsector bevatten vaak waardevolle componenten. Bodec heeft een nieuw adsorptieproces ontwikkeld waarmee het mogelijk is die af te scheiden en ongeschonden in handen te krijgen. Momenteel test het bedrijf het nieuwe proces uit met een proefinstallatie in het Food Tech Park Brainport in Helmond.

“Een paar jaar geleden startten we samen met het Ispt (Institute for Sustainable Process Technology) en het NL Guts-netwerk de ontwikkeling van een adsorptieproces voor de agrofoodsector om waardevolle stoffen beter uit processtromen te halen en in tact in handen te krijgen,” vertelt Frank de Boeff, directeur en eigenaar van Bodec. Zijn bedrijf legt zich met tien mensen toe op het slim toepassen van nieuwe proceskennis, vooral in de voedingsmiddelenindustrie
pagina 32
Meerdere partijen werken samen aan snelle en goedkope sensor Pilot voor meten van gassamenstelling start zomer 2017
Meerdere partijen werken samen aan snelle en goedkope sensor
Pilot voor meten van gassamenstelling start zomer 2017 “Er wordt momenteel een prototype gemaakt van een snelle en goedkope sensor die de samenstelling van aardgas kan bepalen,” vertelt Jesper van der Putte. Hij werkt inmiddels acht jaar bij TNO en nu op de afdeling Heat Transfer and Fluid Dynamics. “We doen veel projecten voor de olie- en gasindustrie en de petrochemische (proces)industrie. Onderwerpen waar wij ons mee bezighouden zijn productie-optimalisatie van olie- en gaswinning, verbetering van systeemintegriteit van pomp- en compressorinstallaties op onshore en offshore locaties en ook het ontwikkelen van instrumenten en sensoren.”

“De samenstelling van het aardgas is in Nederland eigenlijk altijd constant omdat het meeste gas dat we gebruiken uit Groningen komt. Geïmporteerd gas wordt voor het laagcalorisch gasnet bijgemengd zodat het aan de specificaties van Gronings gas voldoet. Tegenwoordig wordt er steeds meer biogas met een variabele samenstelling geproduceerd en direct geïnjecteerd in het aardgasnet. Ook LNG dat Nederland binnenkomt, heeft een andere samenstelling.”
pagina 34
De trend is zuiniger omspringen met grondstoffen Duurzaam verpompen
De trend is zuiniger omspringen met grondstoffen
Duurzaam verpompen Naar aanleiding van een seminar over Product Recovery vertelt Spin Pompen wat zij als specifieke trend zien om met pompen minder grondstoffen en restproduct te verspillen bij de productie van voedingsmiddelen. Naast het beter leegdrukken van de leidingen kan ook in-line doseren daarbij ondersteunen.

Pompen kunnen een belangrijke rol spelen bij product recovery zo bleek tijdens een seminar over dat onderwerp. Peter Van de Sompel van Spin Pompen vertelde daar hoe bepaalde verdringerpomp-principes in staat zijn om de zuig- en persleiding voor het grootste gedeelte, tot wel 80-95 procent van het aanwezige volume, leeg te zuigen/drukken. Een van de belangrijkste toegelichte voorwaarden is dat de toegepaste pomptechnologie de capaciteit heeft om lucht te kunnen verwerken. Het pompprincipe moet zelfaanzuigend zijn om de zuigleiding leeg te zuigen. Aan de perskant moet de pomp lucht kunnen comprimeren, waardoor het product met proceslucht uit de persleiding wordt gedrukt. Dat maakt dat al het vervaardigde product ook daadwerkelijk wordt gebruikt.
pagina 38
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel