FluidsProcessing.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Meld u nu aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

MAGAZINE

Fluids Processing Benelux 2016-4 16-09-2016
Blader door de digitale editie van het complete magazine
Fluids Processing Benelux 2016-4
WoTS, Industrial Processing; aardbevingbestendigheid, energie-big-data procesindustrie, Brzo, veiligheid, social media, softskills, industriële communicatie, Profinet, configuratie, HT2FtW, Tetra Pak Processing, kennisoverdracht, food, stoom, co-innovatin

Verschenen: 16-09-2016
Column Christien Nuboer Vloeibare zomer
Column Christien Nuboer
Vloeibare zomer ‘Tis weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in maart’. Althans het gros van de mensen is al weer lang en breed aan het werk als u dit leest. Wat was uw gevoel: was het een vloeibare zomer? Voor mij niet helemaal, ik was wel druk, voor u ligt tenslotte een dik beursnummer maar zo’n deadline op drie maanden is ook verraderlijk. Je schuift voor je uit en ineens is het moment daar: einde zomer en de nieuwe Fluids moet naar de drukker.

Dus nee een zware Fluids-zomer was het niet. Bovendien ben ik niet zo van het klagen en vond ik het weer wel meevallen. Het was tenslotte warm en omdat ik niet een vaste vakantieweek had gepland, kon ik mijn programma om het mooie weer heen plooien. Dat er heel veel regen viel in heel korte tijd en dat de natuur daaronder wel heeft geleden, blijkt uit de sommige ‘bruine’ stukken in het bos hier in de buurt.
pagina 3
Big data benutten voor energiebesparing in de procesindustrie Voorbeelden te over van nog laaghangend fruit
Big data benutten voor energiebesparing in de procesindustrie
Voorbeelden te over van nog laaghangend fruit Bij big data denken mensen misschien in eerste instantie aan Google en Facebook die klantengegevens verzamelen voor persoonlijk gerichte advertenties. Maar ook de procesindustrie kan met big data zijn voordeel doen. Zo heeft enerGQ een technologie ontwikkeld die bedrijven kan helpen om nog 10 tot 30 procent op hun energierekening te besparen. Er lopen demonstratieprojecten bij een aantal bedrijven. Ton van Ewijk, directeur en oprichter van enerGQ: “Operators kunnen met meer aandacht meer energie besparen maar je moet ze daarvoor wel de instrumenten aanreiken. Vanuit enerGQ doen we dat.”

Ton van Ewijk begon in 2006 met het ontwikkelen van een nieuwe methode om energiegebruik grondig te analyseren. In 2008 richtte hij samen met zijn huidige compagnon, Rob Burghard, enerGQ (spreek uit: energy Q) op. De Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) verschafte extra kapitaal zodat het bedrijf snel van de grond kon komen en de technologie verder kon ontwikkelen. Momenteel werken er negen mensen bij het bedrijf.
pagina 12
Workshop Industriële Communicatie in de ProcesIndustrie op 9 juni 2016 door PI bij ITanks  Snel en probleemloos een Profinet-instrument vervangen
Workshop Industriële Communicatie in de ProcesIndustrie op 9 juni 2016 door PI bij ITanks
Snel en probleemloos een Profinet-instrument vervangen Het vervangen van een smart instrument kan de nodige uitdagingen met zich meebrengen, zo blijkt uit de praktijk. Hoe zit dat met een Profinet-instrument? Is het vervangen van zo’n instrument net zo eenvoudig als van een conventioneel 4-20 mA instrument? Doen zich hier problemen voor? Of is het misschien zelfs eenvoudiger? Diverse sprekers lieten er hun licht over schijnen op een speciale workshop.

Instrumentatie op het gebied van de procesindustrie wordt steeds slimmer. Bij een juiste integratie van industriële communicatie is downtime te reduceren, krijgt de gebruiker inzicht in zijn processen en kunnen de onderhoudstijden tot een minimum beperkt worden. Dit zijn een aantal van de vele voordelen. Maar er zijn ook nadelen aan industriële communicatie. Zo wordt het netwerk van instrumentatie toegankelijker voor eenieder, ook voor niet gewenste gebruikers.
pagina 16
Essaywedstrijd van Veiligheid Voorop: ‘Brzo-bedrijven moeten voor veiligheid gebruikmaken van social media’
Essaywedstrijd van Veiligheid Voorop:
‘Brzo-bedrijven moeten voor veiligheid gebruikmaken van social media’ “Waarom zouden werknemers in de Brzo-bedrijven elkaar niet via bijvoorbeeld WhatsApp kunnen waarschuwen tegen onveilige situaties?” Die opmerking maakte Denise Harkema, Consultant Safety & Risk Management bij Tebodin op donderdag 19 mei tijdens de voordrachten van de essaywedstrijd uitgeschreven door Veiligheid Voorop in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de chemische industrie en de TU Delft. Harkema behoorde naast Maarten de Looij van Vopak en Roy Jautze van Dana Petroleum tot de drie prijswinnaars. Het thema van deze tweede editie van de wedstrijd luidde: ‘Veiligheid een kettingreactie?!’.

Corine Baarends projectleider bij Veiligheid Voorop verwoordt het doel van de wedstrijd als volgt. “Met de essaywedstrijd willen we graag aansprekende ideeën losmaken om veiliger te werken binnen de keten, iets dat past bij onze doelstelling.”
pagina 18
Hoe HT2FtW en Tetra Pak Processing elkaar versterken Samenwerken is de multiplier voor innovatie
Hoe HT2FtW en Tetra Pak Processing elkaar versterken
Samenwerken is de multiplier voor innovatie Met HighTech2Feed the World (HT2FtW) probeert FME de Nederlandse voorsprong in foodtechnologie wereldwijd over het voetlicht te krijgen. Een voorbeeld van een bedrijf dat continu probeert voorop te blijven lopen als het gaat om foodinnovaties is Tetra Pak Processing Systems. Directeur Ron De Keersmaeker vertelt wat voor inspanningen dat vergt. Marcel van Haren, clustermanager Agri & Food bij FME en binnen FME ook verantwoordelijk voor HT2FtW licht de rol die zij daarbij spelen toe.

Ron De Keersmaeker schetst als eerste de trends van de huidige zuivelmarkt, een tak waar Tetra Pak sterk in is. “Onder invloed van de restricties voor afzet naar Rusland en het loslaten van de melkquota staat de zuivelmarkt onder druk. Tel daarbij op het vergrijzen van de mensen bij de technische diensten en de intrede van Industrie 4.0 die de traceability enorme kansen biedt, en je kunt bedenken dat de uitdagingen daar zijn.”
pagina 22
Emmtec Services krijgt nieuwe mogelijkheid omzetting van gelijkspanningstussenkring naar het net  Alternatief voor een stoomreduceerklep
Emmtec Services krijgt nieuwe mogelijkheid omzetting van gelijkspanningstussenkring naar het net
Alternatief voor een stoomreduceerklep Stoom is in de procesmatige industrie een onmisbare energiedrager. Maar niet elk proces heeft de stoom van hoge druk nodig die wordt opgewekt door gasturbines of stoomketels. Bij Emmtec Services in Emmen zochten ze voor uitbreiding van de activiteiten van één van de bedrijven op het park een hogere afname van lagedrukstoom. De oplossing kwam van Innecs in de vorm van hun SteamExpander gecombineerd met een Danfoss converter.

Emmtec Services verzorgt alle ondersteunende diensten op Industry en Businesspark Emmtec in Emmen. Richard de Haan is asset manager van het onderdeel Operations. “Emmtec Services Operations richt zich op de infrastructuur op het bedrijvenpark, van distributie en levering van gas, elektra, water, stoom en perslucht tot aan afvalwaterbeheer. We beschikken over twee gasturbines van elk 60 MW om stoom op te wekken voor diverse processen op het bedrijventerrein en voor hoogspanning voor het parknet. Daarnaast houdt Operations zich bezig met logistiek en heeft het een laboratorium voor de op het terrein aanwezige bedrijven.”
pagina 24
Jaarlijkse update met Yokogawa-klanten Kennis uitwisselen voor verbeterde samenwerking
Jaarlijkse update met Yokogawa-klanten
Kennis uitwisselen voor verbeterde samenwerking Elk jaar houdt Yokogawa een klantenbijeenkomst. Mei jongstleden in Boedapest wisselden gebruikers verhalen uit onder het thema ‘Co-innovating Tomorrow’. Bij de presentaties nog veel praktijkverhalen uit de olie- en gasbranche. Maar uit de achtergrond van de toehoorders bleek al de omschakeling die Yokogawa maakt naar veel bredere toepassing van haar instrumentatie. Wij keken over hun schouder mee.

Herman van den Berg, President Yokogawa Europe wees de toehoorders op de veranderingen in de IT en de daarbij behorende uitdagingen. “Dedicated IT? Geen idee maar het wordt in ieder geval complexer. Daarvoor moeten en willen we samenwerken en met name lange termijn relaties aangaan. Ons motto: ‘Goede ideeën zijn het waard te delen’.” Trendwatcher Richard van Hooijdonk toonde vervolgens zijn innovaties. Zoals de chip die hij in zijn arm liet plaatsen waar hij al heel veel mee bedient. Ook onze toekomst? Hij denkt van wel. “Hoewel de mens niet van veranderingen houdt, zijn die onontkoombaar en is het bovendien de enige constante factor. Veranderingen zullen altijd op ons pad blijven komen.”
pagina 28
Waterinnovator op zoek naar alternatieve markten Elektrochemie zuivert rioolwater en dunne mest
Waterinnovator op zoek naar alternatieve markten
Elektrochemie zuivert rioolwater en dunne mest Brilliant Water Solutions ontwikkelde een chemicaliën- en onderhoudsvrije manier om eenvoudig olie en vetten uit water te halen. Elektrochemische technieken die al honderd jaar bekend zijn, heeft het groeiende bedrijf doorontwikkeld voor de olie- en gasindustrie. Met hulp van InnovatieLink, wil Brilliant Water Solutions deze technieken nu ook inzetten voor de vervanging van chemicaliën in rioolwaterzuiveringsinstallaties en voor de verwerking van vloeibare mest.

“De olie- en gassector kampt met waterbehandelingsproblemen omdat bij het oppompen van olie (40 procent) en gas ook water (60 procent) mee naar boven komt,” zegt Paul Schouten van Brilliant Water Solutions. “Dat water moet gezuiverd zijn voordat het weer terug in zee kan bijvoorbeeld. Met onze elektrocoagulatietechniek worden positief of negatief geladen deeltjes in het water gebracht. Afhankelijk van de soort vervuiling wordt een toevoegstof opgelost.
pagina 30
Zonne- en windenergie omzetten in vloeibare brandstoffen Benzine en diesel uit water en CO2
Zonne- en windenergie omzetten in vloeibare brandstoffen
Benzine en diesel uit water en CO2 Groene stroom, water en kooldioxide omzetten in benzine, diesel en andere vloeibare brandstoffen. Dat is het idee achter het gezamenlijke onderzoeksprogramma van Differ, de Technische Universiteit Eindhoven en Syngaschem dat net is gestart. De uitdaging is vooral goede katalysatoren te vinden waarmee de gewenste brandstoffen straks efficiënt en gericht gemaakt kunnen worden. Dat vraagt kennis en inzicht die de onderzoekers de komende jaren in hun laboratoria willen verwerven. Professor Richard van de Sanden, directeur van het FOM-instituut Differ en Kees-Jan Weststrate, chemicus en onderzoeker van Syngaschem lichten het onderzoeksprogramma toe.

Het net gestarte onderzoeksprogramma (Chemical Industrial Partnership Programme) richt zich op de eerste stappen van het proces: het omzetten van water en CO2 met behulp van duurzame elektriciteit in synthesegas (koolmonoxide en waterstof). Daarnaast zoekt Syngaschem, de industriële partner, samen met de onderzoeksgroep Plasma and Materials Processing (PMP) van de Technische Universiteit Eindhoven naar processen om synthesegas efficiënt in brandstoffen als benzine en diesel om te zetten. Syngaschem is in 2013 opgericht door hoogleraar Hans Niemantsverdriet en sinds begin 2016 gehuisvest in het Differ-gebouw op de campus van de TU Eindhoven.
pagina 32
AkzoNobel na onderzoek naar aardbevingsschade Geen hoger risico bij chloorleiding en -opslag
AkzoNobel na onderzoek naar aardbevingsschade
Geen hoger risico bij chloorleiding en -opslag ‘Aardbevingen leiden niet tot een hoger extern veiligheidsrisico voor de chloorleiding en -opslag. De huidige, vergunde risicocontour kan worden gehandhaafd.’ Dat is de uitkomst van een pilot waarbij AkzoNobel als eerste onderneming in het aardbevingsgebied een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) heeft ontwikkeld en toegepast om de faalsterkte en faalkans van de chloorleiding en -opslag in geval van een aardbeving te kunnen berekenen. In de optiek van AkzoNobel is dit een belangrijke doorbraak waarmee wordt bevestigd dat haar installaties afdoende bestand zijn tegen de huidige seismische dreiging. De gevolgde methodiek en de resultaten worden nog onderzocht door onafhankelijke deskundigen.

“Met deze nieuwe QRA is niet alleen een effectieve methode ontwikkeld om de effecten van aardbevingen op externe veiligheid te berekenen maar kunnen ook mitigerende acties, bijvoorbeeld het omlaag brengen van het voorraadniveau in de opslagtanks, worden geselecteerd en additionele scenario’s geďdentificeerd,” zegt woordvoerder Harry Jasken van AkzoNobel in Delfzijl. “In concreto geeft deze QRA-methode aan bij welke grondversnelling er welke kans op falen is, welke vorm dit falen heeft en tot welke invloed dit leidt op de externe risicocontour.”
pagina 40
Individueel ongevaarlijke stof kan in combinatie schade opleveren voor de mens Methode om chemische mengsels te testen
Individueel ongevaarlijke stof kan in combinatie schade opleveren voor de mens
Methode om chemische mengsels te testen Een chemische stof, zowel vast als vloeibaar kan een schadelijk effect hebben op de gezondheid. Maar hoe zit het als die chemische stof die op zichzelf onschuldig is, samen met een andere chemische stof wél het menselijk lichaam kwaadaardig beďnvloedt? “In de risicobeoordeling en regulering van chemische stoffen houden we tot op heden doorgaans geen rekening met de eventuele schadelijkheid van mengsels, wel met individuele stoffen,” zegt Rivm-onderzoeker Jacob van Klaveren. In de huidige beoordeling worden overigens wel ruime veiligheidsmarges gehanteerd omdat er altijd onzekerheden en ontbrekende informatie is. De Europese Commissie heeft een inventarisatie gemaakt hoe de beoordeling van mengsels in de toekomst vorm moet krijgen in Europees beleid.

“De praktijk wil dat dikwijls sprake is van mengsels,” waarschuwt Jacob van Klaveren van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rivm). Het instituut is actief betrokken bij het verbeteren van de methodes waarbij voor bestrijdingsmiddelen al de meeste stappen zijn gezet. Verwacht wordt dat bij de toelating of beoordeling van andere stoffen van de chemische industrie ook op mengseleffecten gelet moet gaan worden.
pagina 42
Biobased itaconzuur en methacrylzuur: Chemische bouwstenen van de toekomst
Biobased itaconzuur en methacrylzuur:
Chemische bouwstenen van de toekomst Wageningen UR Food & Biobased Research is van plan een flinke stap te zetten in de productie van biobased itaconzuur en methacrylzuur. Deze zuren kunnen bouwstenen zijn voor hoogwaardige materialen, zoals biobased verf en drukinkt. De stoffen worden geproduceerd uit biomassa (glucose) en vormen alternatieven voor fossiele grondstoffen. Voor verdere ontwikkeling wordt samengewerkt met de Amerikaanse agrifoodproducent Archer Daniels Midland, leverancier voor de verfindustrie EOC Belgium en de Nederlandse verfproducent Van Wijhe Verf. Daan van Es, is senioronderzoeker bij Wageningen UR en treedt op als projectleider.

Van Es zegt zich specifiek te richten op de omzetting van geraffineerde biomassa, componenten die uit planten zijn gehaald zoals zetmeel, cellulose of suikers. Doel is om die met behulp van chemie om te zetten in biobased-materialen. Een deel van zijn werkzaamheden betreft het project MethaForm. Daarin wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van biotechnologische processen voor de productie van itaconzuur uit suikers. Bovendien wordt onderzoek verricht naar katalytische processen voor de productie van methacrylzuur op basis van itaconzuur.
pagina 46
Proces Innovatie 52 Prijs 2016
Proces Innovatie 52 Prijs 2016
Op dinsdag 21 juni 2016 werden de genomineerden van de Proces Innovatie Prijs 2016 bekendgemaakt tijdens de kick-off in Media Plaza bij Jaarbeurs in Utrecht. De Proces Innovatie Prijs is een prestigieuze onderscheiding voor innovatie in de procesindustrie.

In totaal beoordeelde de vakjury onder voorzitterschap van hoofdredacteur Henk Klein Gunnewiek van Solids Processing Benelux veertien inzendingen. Uit deze inzendingen zijn drie inzendingen geselecteerd met de status “Genomineerd”. De winnaar wordt dinsdag 4 oktober bekendgemaakt op de eerste beursdag van de vakbeurs Industrial Processing om 16:30 uur in hal 12. De genomineerden dingen ook mee naar de publieksprijs.
pagina 52
Verbrandingssysteem gasturbine warmtekrachtcentrale aangepast Schonere stoom door Dolesto
Verbrandingssysteem gasturbine warmtekrachtcentrale aangepast
Schonere stoom door Dolesto Sinds kort wordt er schonere stoom geleverd door de warmtekrachtcentrale van AkzoNobel/Delesto in Delfzijl. De centrale voorziet de grootste chemieketen in NoordNederland, het Chemie Park Delfzijl, van stoom (>350 ton stoom/uur) en elektriciteit (>90 MWatt). De gecombineerde opwekking draagt bij aan een flinke aardgasbesparing en reductie van CO2 -uitstoot.

Met een recente investering heeft Delesto een schonere, goedkopere en stabielere stoomvoorziening gerealiseerd. “Wij doen geen uitspraken over de hoogte van de investering,” zegt een woordvoerder. “Het is een aanpassing van de bestaande verbrandingseenheid.”
pagina 59
Groei in procesindustrie voor 2016 Cijfers van het CBS
Groei in procesindustrie voor 2016
Cijfers van het CBS “De productie in de procesindustrie gaat goed. Er is een stijgende lijn”, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hij sprak onlangs op een persconferentie over het actuele beeld van de Nederlandse economie en de verwachtingen voor de tweede helft van dit jaar. Het betreft cijfers over de groei: wat doen investeringen, productie maar ook de arbeidsmarkt? Hoe zit het met de werkgelegenheid en de vacatures in de procesindustrie?

“Tot nu toe ziet het er goed uit”, weet Van Mulligen. “In het eerste kwartaal zagen we een behoorlijk robuuste groei van een half procent en ook het tweede kwartaal wijst de goede kant uit. Het consumenten- en producentenvertrouwen is positief. Zeker bij de producent, dat is in jaren niet zo hoog geweest. De banengroei viel wat tegen in het eerste kwartaal maar over het algemeen begon het jaar 2016 goed.”
pagina 60
Productnieuws
Productnieuws
Krohne introduceert nieuwe functies en opties voor de Waterflux 3070 V3. De derde generatie elektromagnetische flowmeters voor de waterindustrie meet naast flow ook druk en temperatuur. Hij staat volgens het bedrijf voor procesonafhankelijke installatie, multiparametermeting, geďntegreerde diagnostiek, langere levensduur van de batterij, communicatiemogelijkheden op afstand en lage onderhoudsvereisten.
pagina 63
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel